Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český knihtisk

21. 3. 2009

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


  Knihtisk zdemokratizoval vzdělání a zpřístupnil je širším vrstvám. Také v dalším vývoji techniky znamenal přelom: až dosud byla technické procesy a návody k nim utajovány. Nyní mohly být knihy o nejrůznějších pracovních postupech, řemeslech a technologiích levně šířeny do celého tehdy známého světa.Obrazek Převratný nález se dostal i do českých zemí.

 Již v roce 1468 byla v Plzni vytištěna slavná kronika trojánská a z roku 1476 se dochovala Statuta, latinský tisk Arnošta z Pardubic, vydaný rovněž v Plzni. Jenom o málo let později tisknou tiskaři česky.

 Vrcholným obdobím knihtisku v českých zemích bylo 16.století. Nebývalé velké tiskárny zakládají Jiří Melantrich a Daniel Adam z Veleslavína. Jako by tušili, že jejich knihy už za sto let pomohou udržet český jazyk při životě, hořečnatě vydávají tis za tiskem.

 A na jaře roku 1578 vzniká v Kralicích na Moravě i významná bratrská tiskárna, která se nebývalou měrou zasloužila o šíření kultury a vzdělanosti.

 Kralice leží v milé pahorkatině několik desítek kilometrů západně od Brna.

 Obrazek


 

 Ivančickou tiskárnu založil Jan Blahoslav už v roce 1557. Zásluhou mocných mecenášů byla tiskárna zásobena dostatečným množstvím papíru a různými druhy písma. Přišli sem také výborní odborníci,kteří se vyznali v sázení, vyřezávání různých druhů ozdob a v odlévání literek. Působil zde Zachariáš Solín, nejvýznamnější faktor ivančické tiskárny, který vytiskl Blahoslavlův překlad Nového zákona a bratrský kancionál.

 Ivančická tiskárna ovšem měla působit tajně, neboť politické poměry se na Moravě stále zhoršovaly. Ve druhé polovině 70.let 16.stol. vydal totiž Rudolf II. Mandát, v němž pověřoval olomoucké biskupství výhradním právem cenzury všech tisků vydávaných na Moravě. To ohrožovalo největší projekt bratrské tiskárny v Ivančicích – vydání nového překladu Starého zákona z hebrejštiny a řečtiny. Proto byla ivančická tiskárna v roce 1578 přenesena tajně do Kralic, pod ochranu věrného člena jednoty bratrské Jana staršího ze Žerotína.

 

Obrazek

 

 Jak vypadala činnost tajné kralické tiskárny?

 Byl tu především bohatý sklad kovových liter, ozdobných počátečních písmen, dřevořezeb a dalšího tiskařského materiálu včetně výplněk a ozdob. Byl zde i prostor pro bohatou knihovnu, k níž měli přístup nejenom nejlepší bratrští učenci, jazykozpytci a teologové, ale i žáci bratrské školy.

 Bratrská tiskárna v Kralicích pracovala pouze 42 let, od roku 1578 do roku 1620. Není to mnoho. Za tu dobu však vytiskli v kralické impresí - jak se tiskárně říkalo – celkem 76 druhů knih. Byly mezi nimi knížky o rozsahu několika desítek stran, ale i tisky, u nichž počet stránek převyšoval 900. Když si uvědomíme, jak obtížná a zdlouhavá byla práce v tehdejší tiskárně, pochopíme gigantický rozsah činnosti tehdejších tiskařů.


Obrazek

                    Pozůstatky kralické tvrzi, kde bývala tiskárna


HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH