Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strašidelný osecký opat

22. 3. 2009

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Obrazek

 Skutečné jméno opata Jeronýma z kláštera v Oseku, který pocházel z Chebu, znělo Hieronym Bosnecker. Do řádu vstoupil v roce 1694, a když dva roky poté složil slib, stal se zněj bratr Hieronymus. Teprve po smrti Benedikta Littweriga se stal opatem oseckého kláštera. Nový opat Jeroným, pokračoval v barokní dostavbě a v letech 1728 až 1732 založil rozsáhlou klášterní zahradu ve francouzském duchu. Zasloužil se též o řadu staveb i mimo opatství v severozápadních Čechách. Opat Jeroným je ovšem spojován s celou řadou tajuplných a nevysvětlitelných jevů. Údajně též měl být ve spojení s duchy a záhrobními silami, což mu propůjčovalo sílu i neobvyklé vlastnosti, takže mnoha lidem naháněl strach už za svého života. Když pak po dlouhé nemoci 14.6.1749 zemřel, začaly se v klášteře, právě tak jak v jeho okolí, dít velice podivné věci. Jako přízrak se totiž dál zjevoval a vystrašil nejednoho z řeholníků i dalších v okolí.

Obrazek

 Pověst o jeho obávaném strašení může mít též základy v německém překladu jeho příjmení. ,,Bose“ znamená zlý,špatný či rozhněvaný a ,,necken“ zase škádlit nebo znepokojovat. Doslovný překlad by tedy mohl znít,,zlý pokušitel“ nebo přímo ,,strašidlo“.

 Nedlouho po opatově smrti byl klášterní hlídač o půlnoci vyrušen bušením na bránu. Brána se sama otevřela a do dvora vjel černý kočár tažený čtyřmi vraníky, kterým z nozder sešel oheň. Zjevení objelo nádvoří a posléze zmizelo. Když oznámil hlídač tuto událost novému opatovi, ten se dlouho modlil za zemřelého opata a nařídil, že jestliže se bude výjev opakovat, mají ho neprodleně zavolat.

 Ani třetí noci tomu nebylo jinak, a když vjel černý kočár do dvora, seděl na sedátku kočáru opat-nebožtík. Živý, jinak velmi zbožný opat Kajetán ve slavnostním rouše však už byl připravena vyšel svého nočního hosta uvítat, přičemž jej dokonce pozval dovnitř opatství, kde s ním dlouho latinsky rozmlouval. Pak ho doprovodil ven a rozloučil se sním. Opat Jeroným si sedl do kočáru, který se sním rychle rozjel lipovou alejí od kláštera k lesu. Právě v té chvíli se strhla nenadálá bouře, při které blesk uhodil do jedné z lip a obrátil jí kořeny vzhůru.

 Od té doby se přízrak zemřelého opata již nikdy neukázal, ale vyvrácená lípa s kořeny vzhůru rostla dál a připomíná tuto událost u oseckého kláštera dodnes. V současné době patří dokonce k památným stromům České republiky.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++